منو
معرفی جهاد دانشگاهی
مدیریت جهاد دانشگاهی
امور اموزشی
امور فرهنگی
پیوندهای مرتبط
جهاد دانشگاهي پرديس قم دانشگاه تهران
امور فرهنگی:
فعالیت های فرهنگی از محوری ترین فعالیت های جهاد دانشگاهی محسوب می شود. مشخصه اصلی این فعالیت ها تکیه و توجه به طرح های خودجوش دانشجویی است.
تعمیق گرایشها و باورهای دینی و آگاهی های سیاسی نسل جوان به ویژه دانشجو، تبلیغ و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از انقطاع نسل جوان و مقابله با تهاجم فرهنگی، رشد خلاقیت و پرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان، به ویژه دانشجویان، ایجاد زمینه تشویق فرهنگی، نشر و نقد آثار علمی، فرهنگی رویکردهای فرهنگی جهاد دانشگاهی را تشکیل می دهند.
 • مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا):
فعالیت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) رسماً ازاسفند 82 آغاز و با جذب پرسشگر اولین طرح ملی خود را در همان سال اجرا نمود و تا به حال طرح های متعدد استانی و ملی را اجرا نموده است.
حوزه های اصلی فعالیت این مرکز در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
 • خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا):
خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" در استان قم با هدف اطلاع رسانی سریع، شفاف و واقع بینانه در آذر ماه سال 1378 با حداقل امکانات راه اندازی شد
در ابتدای کار، خبرهای تهیه شده بر روی تلکس خبرگزاری به شکل اینترانت یا شبکه داخلی دریافت می شد وپس از مدتی این سیستم به شبکه جهانی اینترنت منتقل گردید و در حال حاضر اخبار این خبرگزاری روی سایت خبری ایسنا قرار می گیرد.

خبرنگاران افتخاری یکی از پایه های اصلی در راه اندازی و ادامه فعالیت این ارگان فرهنگی بوده و هستند و درحال حاضر بیشترین اخبار ارسالی از دفاتر شهرستانهای مختلف به مرکز، توسط همین خبرنگاران تهیه می گردد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ـ دفتر قم از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده و با فراز و نشیب های فراوانی که تا کنون پشت سر گذاشته است بحمدالله پیشرفت مناسبی داشته و در حال حاضر با خبرنگاران افتخاری خود در امر پوشش، تهیه و ارسال خبرهای شهر قم به حرکت خود ادامه می دهد و امید است که با همت مشتاقان تهیه خبر، بتوانیم دفتر قم را به منطقه خبری مهمی درایسنا مبدل سازیم تا از این پایگاه اسلامی اطلاع رسانی به شکل بهتری صورت پذیرد.