English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
رسول اکرم(ص):هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطفآمیز تکریم کند و غم او را بزداید،همواره در سایه لطف جاودان الهی است.
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع(موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)
1.آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
بلی
تا حدودی
خیر
2.نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
3.اسامی کارکنانی که مناسبترین برخورد را در انجام کارتان با جنابعالی داشته اند را ذکر فرمایید.
4.اسامی کارکنانی که برخورد نامناسبی در انجام کارتان با جنابعالی داشته اند را ذکر فرمایید.
5.آیا خدمت مورد نظر در موعد مقرر انجام شده است
بلی
خیر
6.آیا درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است؟ (با ذکر مورد و نام فرد)
7.لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود در امور ذکر کنید.
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید.
3478